OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - intensywne opady deszczu z burzami X

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2017 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

- Ogłoszenie o konkursie
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
- Formularz oferty
- Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w pracach komisji konkursowej