W poniedziałek, 14 sierpnia Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nie pracuje - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

W poniedziałek, 14 sierpnia Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nie pracuje

Wszystkich klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że w poniedziałek, 14 sierpnia 2017 r. urząd będzie NIECZYNNY. 14 sierpnia nie będzie również pracował Oddział Obsługi Paszportowej.

Dzień wolny zostanie odpracowany 9 września.

Decyzja taka została podjęta na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej i wchodzi w życie Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej.