Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW informuje, że 13 maja 2017 r. przedstawiono nową wersję projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Szczegółowe informacje oraz dokumenty znaleźć można w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 10 maja 2017 r.
Uzasadnienie ustawy
Ocena skutków regulacji z dnia 10 maja 2017 r.
Prezentacja dot. projektu ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Organizacje pozarządowe

Katarzyna Bernat - Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  i współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342 12 32, e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl 

Akty prawne dotyczące działania organizacji pozarządowych:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego