OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Dodatkowy formularz do wniosku Senior+ - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowy formularz do wniosku Senior+

Wojewoda publikuje dodatkowy formularz do wniosku SENIOR+  MODUŁ I edycja 2018.
Działając na podstawie rozdziału V pkt.5 ppkt 3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 ze zm.) w brzmieniu ustanowionym Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. 2016 poz. 157) Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konieczność załączenia do oferty „SENIOR+” dla MODUŁU I kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym zgodnie z załączonym wzorem formularza. Formularz powinien odzwierciedlać dane wskazane w tabeli finansowej znajdującej się w treści oferty.

Plik do pobrania