„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – konkurs ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Oświadczenie składane przez oferenta