Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

„Senior+” edycja 2018 - dodatkowy nabór ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Senior+” edycja 2018 - dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018. W 2018 roku w budżecie Państwa na realizację Programu zabezpieczono środki w wysokości 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wyniosło ono prawie  50,4 mln zł.  W związku z powyższym Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór.
Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25,6 mln zł.
Dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.
Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim
w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów w ramach konkursu Senior+ edycja 2018 znajdują się w zakładce Polityka Społeczna – konkursy i dotacje – Konkurs Senior+ edycja 2018 (dodatkowy nabór)