Konkurs ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2018 roku.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie o konkursie
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
Formularz oferty
Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w pracach komisji konkursowej