Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

„Senior+” edycja 2018 - II dodatkowy nabór ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Senior+” edycja 2018 - II dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza II dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.

Wysokość środków przewidzianych na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16,41 mln złotych.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście w ŚUW w terminie do 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów w ramach konkursu Senior+ edycja 2018.