Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Pakiet dla średnich miast - druga edycja konkursu - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Pakiet dla średnich miast - druga edycja konkursu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wprowadzając założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, opracowało i uruchomiło drugą edycję konkursu Pakiet dla średnich miast.
Projekt ukierunkowany jest na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Szczegółowe informacje na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

Pismo Wojewody Świętokrzyskiego do samorządów