Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Rządowy program „Godność. Wolność. Niepodległość”. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Rządowy program „Godność. Wolność. Niepodległość”.

Projekt rządowy „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Celem projektu jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Wnioski o dofinansowanie szkoły mogły kierować do organów prowadzących  do 11 czerwca 2018 roku. Środki na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września 2018 roku.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu ,,Godność. Wolność. Niepodległość’’ przeznaczonego dla szkół i placówek oświatowych  informujemy, że kompletne, zbiorcze wnioski organy prowadzące szkoły powinny przesyłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach (Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3). Na wszelkie pytania dotyczące projektu odpowiedzą Państwu pracownicy Kuratorium Oświaty pod numerem telefonu: (41) 342-16-34.

Projekt ,,Godność. Wolność. Niepodległość’’ jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.