Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – nabór wniosków - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – nabór wniosków

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Na realizację programu w 2019 roku dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono dotację w kwocie 56 130 552 zł (dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000 zł).

Szczegółowe informacje