Dodatkowy nabór do programu dotacyjnego "NIEPODLEGŁA 2018. NABÓR DODATKOWY" - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Dodatkowy nabór do programu dotacyjnego "NIEPODLEGŁA 2018. NABÓR DODATKOWY"

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne;
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) murale;
6) publikacje (w formie książki drukowanej lub e-booka).

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy” trwa do 28 września 2018 roku do godziny 15.59.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r. 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/grants/dodatkowy-nabor-do-programu-dotacyjnego-niepodlegla-2018-nabor-dodatkowy/

REGULAMIN "NIEPODLEGŁA 2018. NABÓR DODATKOWY"