OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 106 - Silny wiatr X

Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987.

 Gdzie można znaleźć nocleg i schronienie? Adresy i numery telefonów placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym w województwie świętokrzyskim.

Tel. 987 - całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Telefony dodatkowe (czynne w godz. 7.30-15.30) w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW: 41 342-14-15; 342-19-10; 342-16-52.

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego

24 października 2018 r. po przewodnictwem wojewody Agaty Wojtyszek odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania oceniono stan przygotowania województwa świętokrzyskiego do nadchodzącego sezonu zimowego oraz przedstawiono działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących.

 Przygotowanie województwa świętokrzyskiego do sezonu zimowego 2018/2019.