Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Minister Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 11.30 w Kielcach (Filharmonia Świętokrzyska, ul. Żeromskiego 12).

KSRR 2030 określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 r., zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalnie. Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.
 

- pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju,

- agenda spotkania 10.01.2019 r.,

- harmonogram konsultacji społecznych projektu KSRR 2030.