Konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że 28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O wsparcie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju