Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - nabór wniosków - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski można składać do 29 marca 2019 r.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje na stronie ministerstwa: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019