Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje: zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje: zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 30 marca 2019 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował broszurę informacyjną przedstawiającą możliwe scenariusze i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie udsc.gov.pl/brexit-broszura-informacyjna-2