„Senior+” - dodatkowy nabór - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Senior+” - dodatkowy nabór

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/  do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Po przekazaniu oferty w generatorze ofert należy zapisać ją w formacie PDF. Wydrukowaną ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przy czym przesyłki dostarczane osobiście należy złożyć nie później niż 9 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30, dokumentację przekazywaną za pośrednictwem EPUAP należy przesłać nie później niż do godz. 24.00 w dniu 9 kwietnia 2019r. W przypadku przesyłek nadanych za pośrednictwem poczty polskiej decyduje data nadania przesyłki.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie: ogloszenie_dodatkowy nabor.

Wymaganą dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast dodatkowe załączniki wymagane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dostępne są w zakładce Polityka Społeczna - Program rządowy Senior+

W terminie składania ofert informacji na temat dodatkowego naboru udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych:
Michał Siwierski - kierownik Oddziału - tel. 41 342-19-51
Grzegorz Trapcia - st. insp. wojewódzkie - tel. 41 342-14-57
Anna Korcipa - insp. wojewódzki - tel. 41 342-14-57
Kamila Sokołowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-16-05
Kamila Odzimkowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-19-49