Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku.

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej