Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

„Maluch+” 2019 - dodatkowe zapotrzebowanie - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Maluch+” 2019 - dodatkowe zapotrzebowanie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż środki dotacji celowej z budżetu państwa nierozdysponowane wśród beneficjentów programu „Maluch+” 2019 (80 mln zł) mogą zostać przekazane gminom na zasadzie zgłoszonego zapotrzebowania na dofinansowanie tworzenia  miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 Szczegółowe informacje