Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

W ramach realizacji skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wspólnej polityki imigracyjnej Wojewoda Świętokrzyski realizuje projekt ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.
Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej: www.famikielce.pl

 Szczegółowe informacje