Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono kwotę 21 484 820,55 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków na stronie https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz