Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Brytyjczycy w Polsce – warto zarejestrować pobyt przed Brexitem - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Brytyjczycy w Polsce – warto zarejestrować pobyt przed Brexitem

Rejestracja pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. Brexicie. Do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE może dojść 1 listopada.

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

Na wypadek braku wejścia w życie umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską uchwalona została ustawa z dnia 15 marca 2019 r.  o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Reguluje ona m.in. status pobytowy Brytyjczyków oraz członków ich rodzin na terytorium Polski. Ustawa wejdzie w życie z dniem bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do którego w obecnym stanie prawnym wciąż może dojść w dniu 1 listopada 2019 r.

Informacje na temat m.in. praw pobytowych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce w związku z Brexitem można znaleźć na dedykowanej stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisji Europejskiej.