Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Agata Wojtyszek ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie, które można składać w dniach od 12 września 2019 roku do 11 października 2019 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 20 959 172,23 zł.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju lub Biurze Obsługi klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową.

Poniżej link do strony:

https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz/15958,Ogloszenie-dodatkowy-nabow-FA.html