Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nabór wniosków na rok 2020 w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór wniosków na rok 2020 w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór  wniosków o dofinansowanie, które można składać w dniach od 13 do 29 listopada br.

Stosownie do przepisów art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, informuję, że dla województwa świętokrzyskiego została przyznana kwota 55 620 352,93 zł środków Funduszu na 2020 r.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju lub Biurze Obsługi klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową.

Szczegółowe informacje:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz/16205,Ogloszenie-nabor-na-2020-rok-FA.html