OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczęło realizację projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Projekt stanowi rozszerzenie działań edukacyjnych prowadzonych przez Centrum, które dotyczyły e-recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta. Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Szkolenia dedykowane są podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podstawową opiekę zdrowotną.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia udziału w szkoleniach:
https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/akademia-csioz/

 Zaproszenie Ministerstwa Zdrowia do udziału w szkoleniach