INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r.

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej