Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali list do dyrektorów dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

List do dyrektorów,

Wytyczne dotyczące transportu publicznego