Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół i placówek oświatowych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, 4 września w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co oznacza prawie 100 procent placówek pracujących w tradycyjny sposób (99,84 %).

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych – stan na 4 września:

  • tryb stacjonarny – blisko 48,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracujących w tradycyjny sposób (99,84 %);
  • tryb mieszany – 22 placówek (tj. 0,05 % wszystkich);
  • tryb zdalny – 54 przypadków w skali całego kraju (tj. 0,11 % wszystkich).


Dane te dotyczą szkół i placówek, w których powiatowa inspekcja sanitarna – po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji – wydała pozytywną zgodę na pracę szkoły w innym, niż stacjonarny tryb nauki. 

Będziemy monitorować sytuację w szkołach i placówkach. Bezpieczeństwo uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli jest dla nas najważniejsze.

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 WYDZIAŁ INFORMACJI - BIURO PRASOWE