OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie Polsko” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie Polsko”

Konkurs został zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach przy współpracy z:

 

  • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju.

Uczestnicy konkursu przesyłali zgodnie z regulaminem nagrania oraz  teledyski.

Celem konkursu było   poszerzanie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym, a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

Do udziału w konkursie  zakwalifikowano  77 utworów muzycznych wykonanych przez solistów oraz zespoły muzyczne z różnych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego  w trzech kategoriach wiekowych:

klasy 0-III- 36 utworów w wykonaniu solistów i zespołów muzycznych

klasy IV-VIII- 33 utwory muzyczne oraz

szkoły ponadpodstawowe – 8 utworów

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów konkursu dokonała podsumowania konkursu i przyznała miejsca oraz dyplomy i nagrody dla uczestników.

Nagrody w konkursie ufundowali:

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

Składamy również gorące podziękowania dyrekcjom szkół oraz rodzicom uczestników za ich zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych

Kategoria 0-III

Indywidualnie:

 I miejsce: Elena Sadowska – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie

 II miejsce: Weronika Sornat – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni

 III miejsce: Paulina Zalewska – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku

Zespołowo:

I miejsce: zespół z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Słoneczko” w Busku-Zdroju

II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu

 III miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Kategoria IV-VIII

 

Indywidualnie:

 I miejsce: Natalia Wróbel – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

II miejsce: Julia Tłuczkiewicz – uczennica Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce: Agata Zawierucha – uczennica Szkoły Podstawowej w Ociesękach

 

Zespołowo:

I miejsce: zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach

II miejsce: zespół ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach

III miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

Indywidualnie:

 I miejsce: Paulina Nowak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

II miejsce: Nikola Wróbel – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

III miejsce: Zuzanna Omasta – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

 

Zespołowo:

I miejsce: zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu

II miejsce: zespół wokalno-instrumentalny Asumpt

III miejsce: zespół z Branżowej Szkoły I Stopnia „Uniwerek” w Kielcach

 

Źródło: Kuratorium Oświaty w Kielcach