OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Kolej Plus przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolej Plus przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku.

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei.

Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Realizacja Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Kolejowy transport jest najbardziej ekologiczną formą transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej.

Z terenu województwa świętokrzyskiego do kolejnego etapu zakwalifikowane zostały dwa projekty:

  • Budowa punktowej infrastruktury kolejowej w miejscowości Podchojny, gmina Jędrzejów
  • Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna

Szczegóły na stronach internetowych:

https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/planowo-rozpoczyna-sie-ii-etap-kolei-plus-4929/

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-ii-etap-kolei-plus