Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie...

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” na terenie miasta Sandomierz oraz gminy Samborzec.

 http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/36857/obwieszczenieowszczeciu.pdf

 http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/36856/mapadowniosku.pdf