OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 - wyniki konkursu. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 - wyniki konkursu.

Wyniki konkursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:
1.Program o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -  edycja 2022,  
2.Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2022. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

Do udziału w Programie zgłosiło się 1129 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 507 752 078,00 zł.
W ramach Programu w województwie świętokrzyskim wsparcie otrzymało 61 gmin i 4 powiaty na łączną kwotę 64 588 721,87 zł.

Lista gmin/powiatów województwa świętokrzyskiego, które otrzymały środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.