Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Z dniem 5 lutego 2022 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.  o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Ustawa określa zasady i tryb zrekompensowania gminom utraconych w 2018r. dochodów.  Rekompensatę wypłaca się z budżetu państwa na wniosek gminy. Wzór wniosku określa załącznik do ustawy.

Zainteresowane i uprawnione gminy województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy.