Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2022 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 

 Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego

 Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w pracach komisji konkursowej 2022 rok

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych