Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Rozwój stref przemysłowych: piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozwój stref przemysłowych: piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Nabór potrwa do 12 lipca 2022 r.  – informuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Każdy wnioskodawca może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, które muszą mieścić się w następujących limitach: 1 wniosek do kwoty 100 mln zł i 1 wniosek do kwoty 250 mln zł. Wsparcie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji, minimalny poziom wkładu własnego wynosi 2 proc.

Więcej informacji