Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

ESA to program cyfrowej edukacji ekologicznej realizowany przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Od ponad 4 lat wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza i klimatu.

Projekt ESA to różnorodne działania edukacyjne podejmowane w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Naszą misją jest edukowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza. Uczestnikom naszego programu przekazujemy informacje o tym, czym jest smog, jak wpływa on na nasze życie i zdrowie, wiedza ta jest następnie punktem wyjścia do podjęcia aktywnej walki z tym niekorzystnym zjawiskiem.

Placówki biorące udział w projekcie ESA są wyposażone w czujniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Nowoczesne narzędzia cyfrowe to integralna część projektu ESA. Prowadząc cyfrową edukację ekologiczną wykorzystujemy kursy i e-lekcje dostępne na platformie e-learningowej eduESA oraz treści zamieszczane na stronie internetowej ESA. Dzięki nim pomagamy szkołom w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji cyfrowych uczniów!

Podjęte działania (takie jak  stała obecność informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi w przestrzeni miejscowości, w której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie ESA, spotkania z rodzicami, prezentacje i prelekcje na wywiadówkach szkolnych, zadania domowe na temat smogu wspólnie rozwiązywane przez rodziców i dzieci) sprawiają, że świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza staje się istotnym elementem aktywizacji społeczności i nierzadko inicjuje działania władz lokalnych na rzecz ochrony środowiska.

Akcja „ESA dla OSE” – 1200 czujników smogu

W ramach projektu  „ESA dla OSE”  realizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy i KPRM, 1200 szkół z całej Polski otrzyma bezpłatne urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie ESA. Na nauczycieli czekają szkolenia, a uczniowie w ramach cyfrowej edukacji ekologicznej otrzymają dostęp do e-lekcji na platformie eduESA.

Zgłoszenia do projektu „ESA dla OSE” przyjmowane były do końca czerwca. Do akcji mogły się zgłosić szkoły z całej Polski, które korzystają z bezpiecznego i bezpłatnego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Najbardziej aktywne placówki wzięły dodatkowo udział w grywalizacji – zorganizowały głosowanie uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie i przygotowały kreatywne prace konkursowe. Za te zadania otrzymały dodatkowe punkty w rekrutacji!

Właśnie została opublikowana lista zwycięskich szkół. Wyniki są dostępne pod adresem: 1200 czujników - Edukacyjna Sieć Antysmogowa (nask.pl)

Kolejny etap to podpisanie umów z placówkami oraz rozpoczęcie instalacji 1200 czujników smogu na budynkach szkół. Na początku nowego roku szkolnego (do 14. 10. 2022 r.) wszystkie nowe placówki, które dołączyły do projektu w ramach akcji „ESA dla OSE”, będą wyposażone w nowy miernik jakości powietrza!