Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

II Edycja Programu - „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

II Edycja Programu - „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Rada będzie miała charakter ekspercki, zrzeszać będzie osoby o dużej wiedzy oraz doświadczeniu w zakresie ACC i ETR.

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” to kontynuacja Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w latach 2014-2020.

 W skład narzędzi wsparcia samodzielności dla osób niepełnosprawnych będą wchodzić:

 - Osobiści asystenci dla osób z niepełnosprawnością,

 - Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 - Asysta prawna do korzystania z czynności prawnych,

 - Fundusze Powiernicze,

 - Poszerzone wsparcie wytchnieniowe

 - Mobilni doradcy włączenia społecznego

 - Wsparcie osób wymagających alternatywnych metod komunikacji (AAC)
 

Formularze zgłoszeniowe o przyjęcie do Rady ds. AAC i ETR można składać do dnia 25 sierpnia 2022 r.
 

Szczegółowe informacje o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1407,pelnomocnik-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych-oglasza-nabor-do-rady-ds-komunikacji-wspomagajacej-i-alternatywnej-oraz-tekstu-latwego-do-czytania-i-zrozumienia

 https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych