Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w województwie świętokrzyskim na 2022 r.” w dniach 20-22 września 2022 r. zostanie przeprowadzone Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zdolności wsparcia Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, przez wydzielone wojewódzkie struktury podsystemu niemilitarnego, w tym przez administrację publiczną.

Obszar ćwiczenia obejmuje teren województwa świętokrzyskiego, w tym powiatów: grodzki - miasto Kielce, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, opatowskiego oraz miejsca dyslokacji i pracy organów administracji publicznej i przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, w tym jednostek ochrony zdrowia.

Zakres przedmiotowy ćwiczenia obejmował będzie planowanie, organizację i realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego przez organy administracji rządowej i samorządowej, wydzielone siły i środki: Sił Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz inne elementy pozamilitarnych struktur obronnych województwa w warunkach współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

W związku z prowadzonym Wojewódzkim Ćwiczeniem Obronnym pk. GOŁOBORZE-22  w dniu 21 września 2022 r. godz. 10.00 – 13.00 zostanie zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej nr 745 od  ronda ul. Radomska/ul. Szybowcowa do granicy miasta Kielce w kierunku na Masłów. Objazd odbywał się będzie po wyznaczonych trasach, zgodnie ze wskazaniami Policji. Prosimy o śledzenie zmian organizacji ruchu na stronach ZTM i MZD w Kielcach. Za utrudnienia przepraszamy.