"Okrąglak" nr 308 (2016-01-28) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 308 (2016-01-28)

"Okrąglak" nr 308


„Rodzina 500 plus”: dyskusja o programie

Konsultacje społeczne w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus” odbyły się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Gościem wojewody Agaty Wojtyszek był podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk.

- Wielką wagę przykładamy do konsultacji regionalnych dotyczących tego programu. Kilka zgłoszonych uwag jest badanych i niektóre z nich znajdą swoje miejsce w odpowiednich zapisach w ustawie – mówił wiceminister. - To pierwszy po 1989 roku program rządowy, który wspiera polskie rodziny na tak wielką skalę. Polityka rodzinna nie jest tożsama z polityką socjalną. Uznajemy prawo każdej rodziny do uzyskania pomocy w ramach tego programu. W ten sposób chcemy podkreślić, jak ważną rolę w społeczeństwie spełnia właśnie rodzina - podkreślił Bartosz Marczuk.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów pracy. Wiceminister przedstawił założenia programu oraz odpowiadał na pytania.

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Z programu skorzysta w całym kraju 2,7 mln rodzin, a w naszym regionie wsparciem może zostać objętych ok. 130 tysięcy dzieci. Po konsultacjach wiceminister Bartosz Marczuk odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas zwołanej konferencji prasowej, której gospodarzem była wojewoda. - Rodzina jest priorytetem w rządowych działaniach, dlatego ten program wprowadzamy jako pierwszy z planowanych reform. Dzisiejsza debata pokazała, jak ważny jest ten program, jak oczekiwany jest przez polskie rodziny. Rozmawialiśmy o tym, jak usprawnić jego realizację i jakie zapisy można wprowadzić, aby wynikała z nich jak największa korzyść dla polskich rodzin - podsumowała Agata Wojtyszek.

Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Propagowanie legalnej kultury

Propagowanie korzystania z legalnych źródeł kultury oraz edukacja w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i usług elektronicznych to główne cele kampanii społecznej „Legalna Kultura”. Przedsięwzięcie wspiera wojewoda Agata Wojtyszek.

Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii  - Fundacja Legalna Kultura stawia sobie za zadanie promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury i budowania świadomości społecznej w tak istotnych kwestiach jak: wspólnota twórców i odbiorców kultury, korzystanie z  legalnych źródeł kultury, ochrona własności intelektualnej czy odbiór kultury w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

W kampanię włączyło się wielu partnerów medialnych oraz instytucji kulturalnych. Projekt jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Legalna Kultura” działa po to, aby uświadomić wszystkim, że sposób w jaki korzystamy z kultury ma na nią ogromny wpływ. Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości, aby legalne źródła powstawały. Tylko za przyzwoleniem społecznym rynek kultury może rozwijać się i istnieć – im więcej będzie legalnych źródeł dostępu, tym taniej będzie można z nich korzystać. „Legalna Kultura” to kampania pozytywna, integruje środowiska twórców i odbiorców kultury. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury - podkreślają autorzy projektu. Więcej informacji na stronie internetowej www.legalnakultura.pl

 

Rocznica powstania

W obchodach 153. rocznicy wybuchu powstania styczniowego wzięła udział wojewoda. Centralne uroczystości odbyły się w Wąchocku i były kulminacyjnym punktem trzydniowych obchodów upamiętniających wydarzenia z 1863 roku. Hołd bohaterom oddano także w Suchedniowie i Bodzentynie. Uczestnicy zebrali się przed domem Langiewicza, gdzie podczas powstania był sztab dowódcy. Stąd przemaszerowali przed pomnik - mogiłę powstańca 1863 roku, gdzie miały miejsce oficjalne wystąpienia i złożono kwiaty. - Dziś traktujemy ten heroiczny czyn jako o swego rodzaju świadectwo pozostawione kolejnym pokoleniom. Kultywowanie historii i pamięci dziejów naszej Ojczyzny powinny być nam niezwykle bliskie. To nasz obowiązek wobec poległych patriotów, ale i wobec najmłodszych. Musimy przekazywać wiedzę, tradycję i pamięć o powstaniu. Musimy uświadamiać, że właśnie dzięki takim zrywom narodowym, takim bohaterom możemy dziś żyć w wolnej i demokratycznej Polsce - mówiła Agata Wojtyszek

Wojewoda uczestniczyła także w polowej mszy świętej na kieleckiej Karczówce. Uroczyste nabożeństwo ma tradycję sięgającą 1916 roku. Od 1930 roku obchody odbywały się przed pomnikiem znajdującym się za murami klasztoru.

 

Przed Dniami Młodzieży

O bezpieczeństwie uczestników Światowych Dni Młodzieży, którzy gościć będą latem na terenie naszego regionu, rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego w urzędzie wojewódzkim przez wojewodę Agatę Wojtyszek.

O zapewnieniu bezpiecznego pobytu pielgrzymom oraz promocji województwa dyskutowali przedstawiciele diecezji, policji, straży pożarnej, służb ratownictwa medycznego, straży granicznej, urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego. Przez kilka dni - od 19 do 25 lipca tego roku - młodzi ludzie z wielu krajów świata będą przebywać w trzech diecezjach znajdujących się w granicach województwa świętokrzyskiego: kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej. Spodziewanych jest kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Gościć będą oni w regionie w związku z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży.