"Okrąglak" nr 309 (2016-02-11) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 309 (2016-02-11)

"Okrąglak" nr 309


Działa system powiadamiania

W ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania do mieszkańców naszego regionu docierają już komunikaty o próbach oszustw tzw. metodą „na wnuczka”. Informacja jest przekazywana m.in. za pomocą mobilnych aplikacji i telegazety. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nawiązała współpracę ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, aby na bieżąco informować o działaniach oszustów.

RSO działa od początku ubiegłego roku. Do tej pory przekazywane informacje dotyczyły przede wszystkim ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, informacji drogowych oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dodatkowo mieszkańcy naszego regionu już od kilku dni są informowani o próbach oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Komunikat pojawia się w aplikacjach mobilnych czy telegazecie już po pierwszym odnotowanym przez funkcjonariuszy zgłoszeniu takiej próby.

Komunikat, który pojawia się w RSO jest ogólną informacją o metodach i sposobach działania sprawców. Skierowany jest on do wszystkich odbiorców systemu. Jednak uwrażliwia osoby młodsze, które zazwyczaj z niego korzystają, aby zwróciły uwagę na bliskich oraz inne osoby z otoczenia, szczególnie seniorów, które mogą stać się ofiarami oszustów.

Przypominamy, że RSO jest darmowym narzędziem, dzięki któremu w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. O potencjalnym niebezpieczeństwie może być informowany każdy, kto ma dostęp do internetu, kanałów telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy. Ostrzeżenia są dostępne także na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (źródło: KWP w Kielcach).

 

Elewi złożyli przysięgę

Blisko 100 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy szkolą się na kieleckiej Bukówce, złożyło przysięgę wojskową. W uroczystości wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

- To wielkie święto dla was, żołnierze, jak i dla waszych rodzin. To tam się wszystko zaczyna. To rodzina daje wiarę i patriotyzm, których dowód tutaj pokazujecie. Jestem przekonana, że tą przysięgą dajecie wyraz swojej miłości do ojczyzny i potwierdzacie, że z dumą będziecie nosić biało-czerwoną flagę na mundurze – zwróciła się do elewów wojewoda. – Mając takich żołnierzy, ojczyzna może być spokojna i bezpieczna. Wierzę, że nie zawahacie się oddać dla niej swojej krwi i zdrowia. W czasach pokoju natomiast będziecie na posterunku podczas klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń godzących w polskiego obywatela. Dziękuję za taką postawę i życzę, aby tę drogę, która wybraliście z własnej woli, wypełnialiście godnie – mówiła Agata Wojtyszek.

Uroczystą ceremonię na kieleckim Placu Wolności zorganizowało Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Po odegraniu i odśpiewaniu przez elewów hymnu narodowego nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości. Pochodzący w większości z terenu województwa świętokrzyskiego młodzi żołnierze, w obecności dowódców, swoich rodzin, przedstawicieli władz i licznie przybyłych mieszkańców miasta, złożyli uroczystą przysięgę.

- Wy, młodzi ludzie, piękni i dumni Polacy, których rozpiera duma, składacie dzisiaj przysięgę i stajecie się gotowymi kandydatami na żołnierza zawodowego. Życzę wam, aby plany wstąpienia w te szeregi spełniły się i żebyście mogli kiedyś stanąć w mundurze żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych - mówił komendant Centrum, płk Wiesław Mitkowski. Wyróżniający się elewi otrzymali z rąk wojewody i komendanta dyplomy w uznaniu za wzorową służbę.  - Dołożymy wszelkich starań, by stojący przed nami elewi stali się doskonale wyszkolonymi strażnikami Polski. Przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i słowa roty. To przede wszystkim świadectwo waszego patriotyzmu oraz gotowości służby ojczyźnie. Aktem przysięgi zostaniecie zobowiązani do poniesienia najwyższego poświęcenia wobec Polski - dodał szef Centrum. Ceremonię zwieńczyła uroczysta defilada.

 

Konkurs ofert ogłoszony

Do 26 lutego można składać oferty w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” - edycja 2016. Otwarty konkurs ofert ogłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w zakresie: zwiększenia samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej, wzmocnienia i usprawnienia systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych oraz zmiany standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych (tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych).

W tym roku na program przeznaczono kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł, przy czym ministerialna dotacja nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Kwotę minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł). Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Pomoc dla pokrzywdzonych

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem lat ubiegłych, organizuje w dniach 22 - 27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.

W tegoroczne obchody włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem (tj. których dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa) będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ich siedzibach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 -13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl (można tam znaleźć także listę punktów na terenie województwa świętokrzyskiego, w których można uzyskać pomoc).

 

Potrójne szczęście

Trojaczki, które przyszły na świat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na kieleckim Czarnowie, odwiedziła wojewoda Agata Wojtyszek. Maluchy: Mikołaj, Albert i Hubert otrzymały praktyczne upominki.

- Gratuluję Państwu trzech wspaniałych synów, gratuluję też całemu zespołowi szpitala, który dzień i noc oczekiwał na chwilę rozwiązania. Życzę wiele szczęścia, a patrząc na Waszą radość jestem przekonana, że rodzicielskiej siły i wytrwałości na pewno wystarczy – mówiła wojewoda. Szczęśliwi rodzice pochodzą z Łącznej, są to ich pierwsze pociechy.

Albert w chwili narodzenia ważył 1770 g, Mikołaj - 1640 g, a Hubert w dniu narodzin miał 1850 g. Chłopcy urodzili się pod koniec zeszłego roku, w 32. tygodniu ciąży. Przez kilka tygodni znajdowali się pod opieką zespołu Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zostali już wypisani i wraz z rodzicami są w domu.