"Okrąglak" nr 311 (2016-03-10) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 311 (2016-03-10)

"Okrąglak" nr 311


Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Główne kieleckie uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Armii Krajowej.

- Tym, którzy przetrwali ubeckie więzienia i w zamian za heroiczne poświęcenie musieli przez lata żyć z piętnem „reakcyjnego bandyty”, możemy wreszcie przypisać należne miejsce w ojczystej historii. Oddajemy hołd wszystkim tym, których na ponad półwiecze zrzucono w otchłań niepamięci. Dziękuję wszystkim weteranom, dawnym żołnierzom podziemia, za to, że są dziś wzorem dla młodego pokolenia - mówiła wojewoda. - Byli wyklęci, bo byli niezłomni. Reprezentowali hart ducha, bohaterstwo, ideę. Ale też byli wyklęci, gdyż mieli świadomość tego, co niesie nam na bagnetach władza sowiecka. Zdawali sobie sprawę z tego, że ten system jest nieludzki - podkreśliła Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN.

Na wstępie uroczystości odczytano list od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po apelu pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem złożono kwiaty. Wcześniej, w ramach obchodów, zapalono znicze w miejscach poświęconych pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a na Cmentarzu Kielce-Piaski upamiętniono żołnierzy AK, NSZ, WiN pomordowanych przez UB w więzieniu kieleckim. Wiązanki złożono także, po mszy świętej w bazylice katedralnej, przed ścianą straceń w byłym więzieniu kieleckim. Organizatorami uroczystości, pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP, byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Szacuje się, ze w latach 1944-1956 w szeregach konspiracji walczyło od 120 do 180 tysięcy osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Ich walkę wspierały kolejne setki tysięcy cywilnych Polaków. 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu komuniści zamordowali oficerów Wojska Polskiego,  przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 60. rocznicę tej zbrodni, w roku 2011 r., na mocy uchwały Sejmu RP, dzień 1 marca stał się świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

„Laur Świętokrzyski”

Jubileuszowa, 10. edycja Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” przed nami. Wojewoda, podczas konferencji prasowej, przedstawiła kategorie nagrody oraz tryb wyłaniania laureatów. Gośćmi Agaty Wojtyszek byli członkowie Komitetu Honorowego Nagrody.

„Laur Świętokrzyski 2015” zostanie przyznany w sześciu kategoriach: Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie, Gmina Miejska, Gmina Wiejska, Człowiek Roku, Lider Dobroczynności oraz Fair Play. Przyznawana raz do roku nagroda jest wyróżnieniem dla osób i instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny. Nagroda ma charakter honorowy - nominowani i laureaci nie otrzymują jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności. Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę od Wojewody Świętokrzyskiego i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski”.

W celu zachowania obiektywizmu i szerokiego spojrzenia na zagadnienia będące przedmiotem oceny, wojewoda powołuje Komitet Honorowy Nagrody. Powoływany jest także Zespół Ekspertów, złożony z merytorycznych współpracowników oraz specjalistów zewnętrznych z obszarów wybranych w danym roku kategorii. Zespoły ekspertów dokonują kompleksowej analizy wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych i wyjątkowych rozwiązań. 

Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 18 marca 2016 r., a uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną „Laury Świętokrzyskie”, odbędzie się 29 kwietnia w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie nagrody na stronie internetowej ŚUW: www.kielce.uw.gov.pl.

 

Program od kwietnia

O przygotowaniu świętokrzyskich gmin do realizacji programu „Rodzina 500+” rozmawiano z samorządowcami w urzędzie wojewódzkim. Spotkanie otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek, a prowadzili je specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

- Zależało nam na spotkaniu z włodarzami miast oraz gmin, aby rozwiać ostateczne wątpliwości i ewentualne niejasności w realizacji programu. Chcemy również uczulić Państwa na wszelkie przejawy oszustw, choćby próby nielegalnego zarobku na dystrybucji wniosków. Jednocześnie proszę o promowanie w swoich gminach informacji o programie w możliwie najszerszy i najbardziej przystępny sposób - mówiła wojewoda.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenia wychowawcze będą wypłacane przez urząd miasta czy gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Uruchomiona została specjalna infolinia, czynna w godz. 7.30-15.30: tel. 41 342 16 35 oraz 41 342 12 05.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że wniosek o świadczenie wychowawcze jest darmowy, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek ministerstwo ostrzega, że strony te nie są z nim związane, a służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku. Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu ministra.

 

System o zaginionych

Od początku marca mieszkańcy naszego regionu, korzystający z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, otrzymują także komunikaty dotyczące poszukiwań osób zaginionych.

Ma to przede wszystkim usprawnić działania w celu jak najszybszego odnalezienia osoby zaginionej. Jest to kolejny komunikat, jaki przekazuje świętokrzyska Policja, działa już system powiadamiania o próbach oszustw na terenie województwa metodą „na wnuczka”.

Współpraca Policji ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania została poszerzona i w jej efekcie, po wyrażeniu na takie działanie zgody osoby zgłaszającej, mieszkańcy będą informowani o zaginięciach osób, których życiu i zdrowiu zagraża realne niebezpieczeństwo. W szczególności, gdy mogą one dążyć do popełnienia samobójstwa, są to osoby małoletnie i ich zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy, a także jeśli z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych zaginieni nie mogą kierować swoim postępowaniem albo wymagają opieki lub pomocy innych osób. Wiadomości są przekazywane m.in. za pomocą mobilnych aplikacji na telefonach i telegazety.

RSO działa od początku ubiegłego roku.  Jest darmowym narzędziem, dzięki któremu w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. O potencjalnym niebezpieczeństwie może być informowany każdy, kto ma dostęp do Internetu, kanałów telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną aplikację na telefon komórkowy. Ostrzeżenia są dostępne także na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (źródło: KWP w Kielcach).

 

O poprawie bezpieczeństwa

O rządowym Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie województwa świętokrzyskiego rozmawiano podczas konferencji prasowej wojewody. Gościem Agaty Wojtyszek był Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Minister zatwierdził listę 448 zadań programu w skali kraju, z czego w województwie świętokrzyskim zrealizowanych zostanie 29 projektów. O priorytecie realizacji poszczególnych inwestycji decyduje specjalna klasyfikacja prowadzona w całym kraju. Na pewno są to najważniejsze zadania dotyczące już istniejącej sieci drogowej i rozpoczniemy je w tym roku – mówił Krzysztof Strzelczyk.

Od początku roku w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa skierowano do realizacji 16 zadań o łącznej wartości 35 milionów złotych. Dodatkowo w marcu do listy inwestycji dołączono kolejnych 276 projektów. - Wiele z punktów to miejsca, o które prosili włodarze miast, gmin i sami mieszkańcy. Odbyliśmy szereg spotkań i konsultacji, wynikiem których są te właśnie zadania. Cieszę się z takiej listy, ponieważ obejmuje ona miejsca bardzo niebezpieczne, sprawiające olbrzymie trudności zarówno kierującym, jak i pieszym – podkreśliła wojewoda. W ramach programu powstaną liczne udogodnienia i zmiany w infrastrukturze drogowej, np. modernizacja skrzyżowań, rond, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, lewoskręty czy chodniki.