"Okrąglak" nr 310 (2016-02-25) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 310 (2016-02-25)

"Okrąglak" nr 310


Rządowy program

Spotkanie dla samorządowców, którzy będą realizować rządowy program „Rodzina 500 plus” odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestników szkolenia przywitała wojewoda Agata Wojtyszek.

- Mam nadzieję, że to spotkanie rozwieje wszelkie niejasności w realizacji programu pomocy polskim rodzinom. Jeśli po szkoleniu pozostaną jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktowania się za pośrednictwem specjalnej infolinii, którą niebawem uruchomimy w urzędzie wojewódzkim. Z porady telefonicznej będą mogli skorzystać również osoby składające wnioski o wsparcie w ramach projektu „Rodzina 500 plus” - mówiła wojewoda.

Cykl szkoleń rozpoczął się 19 lutego i potrwa do 7 marca. W tym czasie pracownicy Departamentu Polityki Rodzinnej i Departamentu Informatyki Ministerstwa Polityki Społecznej, Pracy i Rodziny odwiedzą wszystkie województwa i wraz z pracownikami właściwych urzędów wojewódzkich przedstawią główne założenia programu i sposoby jego realizacji.

Eksperci z ministerstwa przygotowali również specjalny podręcznik instruktażowy dla pracowników w gminach, w którym poza podstawowymi wiadomościami o programie można znaleźć też informacje o zasadach ustalania dochodu rodziny, procedurach składania wniosku drogą elektroniczną oraz przyznawania świadczenia. Na obsługę programu gminy otrzymają 2% prowizji od wypłaconych świadczeń. W kolejnych latach będzie to 1,5%.

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Wojewoda Świętokrzyski oraz naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP.

Uroczystości główne rozpoczną się w Kielcach, 1 marca o godz. 18, przed Pomnikiem Armii Krajowej. Wcześniej, o godz. 9, zapalone zostaną znicze w miejscach poświęconych pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a o godz. 10 na Cmentarzu Kielce-Piaski złożone zostaną kwiaty przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy AK, NSZ, WiN pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim (organizator: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego). O godz. 16.30 rozpocznie się w Bazylice Katedralnej uroczysta Msza Święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Po mszy złożone zostaną kwiaty przed ścianą straceń w byłym więzieniu kieleckim.

Zorganizowanych zostanie szereg imprez towarzyszących obchodom. W niedzielę, 28 lutego, o godz. 12 w Parku Miejskim rozpocznie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” (organizatorzy to  Fundacja Wolność i Demokracja oraz Urząd Miasta w Kielcach). W poniedziałek, 29 lutego, o godz. 9, 11 i 17.30, w sali kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury odbędą się pokazy filmu „Śmierć rotmistrza Pileckiego” w reżyserii R. Bugajskiego (organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej i Wojewódzki Dom Kultury). Tego samego dnia, o godz. 17 Wojewódzki Dom Kultury zaprasza także na wernisaż wystawy IPN „Milcząc wołają”, z udziałem autorów: P. Życieńskiego i J. Czarskiej (ekspozycja czynna będzie do 14 marca). W środę, 2 marca o godz. 10, w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach rozstrzygnięty zostanie konkurs „Żołnierze Wyklęci - pamięci zapomnianym bohaterom naszego regionu”, którego organizatorami są III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Współorganizatorzy obchodów to: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Wojewódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, III L. O. z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida.

 

Dzień numeru 112

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się z operatorami Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którym podziękowała za odpowiedzialną i profesjonalnie wykonywaną pracę.

– Przekazuję najserdeczniejsze życzenia całemu zespołowi centrum. Dziękuję za niezwykle trudną i ważną pracę. Życzę siły do wykonywania tych odpowiedzialnych zadań i satysfakcji z niesionej pomocy - mówiła wojewoda. Podczas konferencji prasowej wojewoda przypomniała o możliwościach wykorzystywania numeru alarmowego w sytuacjach zagrożenia. Podsumowana została także dotychczasowa działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od października 2013 r. CPR obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 112 z terenu całego województwa. Centrum współdziała z policją, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym, współpracuje również z tzw. służbami pomocniczymi, m.in. strażami miejskimi i gminnymi, pogotowiem gazowym i energetycznym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie czy Centrum Interwencji Kryzysowej. – Cieszę się, że świadomość istnienia numeru alarmowego 112 jest dosyć duża, zważywszy uwagę na fakt, że CPR ma swój początek w 2012 roku. Jestem dumna, że również dzieci potrafią właściwie użyć tego połączenia do zgłoszenia zagrożenia zdrowia czy życia. Dołożymy wszelkich starań, aby promować ideę numeru alarmowego 112 - dodała Agata Wojtyszek.

Jak wyjaśnił Jarosław Wojtylak, kierownik CPR, średnio na jednej dwunastogodzinnej zmianie dyżuruje 6 lub 7 operatorów, a w ciągu miesiąca odbieranych jest ok. 30 tys. zgłoszeń. Do odpowiednich służb przekazywanych jest ok. 25 % z nich, pozostałe prawie 75 % to, niestety, zgłoszenia fałszywe, które szybko zostają eliminowane bez angażowania służb. Operatorzy mają możliwość ustalenia lokalizacji dzwoniącego na numer alarmowy 112, jak również wizualizacji na mapie miejsca, z którego nawiązano połączenie.  Centrum zapewnia obsługę zgłoszeń w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim i ukraińskim, możliwe jest także przełączenie do innego centrum na terenie kraju, w którym dyżur pełni operator znający określony język.

 

Zgłoszony znaczy nieważny

W przypadku zagubienia dowodu osobistego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do dowolnie wybranej gminy, a poza granicami kraju - w dowolnej placówce konsularnej RP.

Należy pamiętać, że dowód osobisty raz zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych - informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, do którego dostęp posiadają uprawnione organy czy instytucje.

Jeżeli dowód osobisty został zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony, to posługiwanie się tym dokumentem może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Unieważniony w systemie RDO dokument (zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony) nie nosi wprawdzie fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak nie jest ważnym dokumentem i nie służy już do przekraczania granic, ani do potwierdzenia tożsamości.

Zasady postępowania przy wymianie oraz unieważnianiu dowodu osobistego regulują przepisy ustawy z 6 sierpnia 2010 r.  o dowodach osobistych. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 1) upływu terminu jego ważności, 2) zmiany zawartych w nim danych, 3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację, 4) utraty lub uszkodzenia dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, 5) przekazania przez osobę trzecią znalezionego dokumentu do organu gminy lub do placówki konsularnej.