"Okrąglak" nr 315 (2016-05-12) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 315 (2016-05-12)

"Okrąglak" nr 315


Honorowe Laury wręczone

Statuetki Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek wraz z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim. Laureatów X, jubileuszowej, edycji nagrody uhonorowano podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny. W tym roku została przyznana w sześciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie”, „Gmina miejska”, „Gmina wiejska”, „Człowiek roku”, „Lider dobroczynności” oraz „Fair play”.

W pierwszej z kategorii zwyciężyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najlepszą gminą miejską okazał się Chmielnik, a gminą wiejską - Strawczyn. Człowiekiem Roku został prof. Stanisław Głuszek - lekarz, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Tytuł „Lidera dobroczynności” otrzymała Urszula Radziszewska,  prezes Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach. Statuetka „Fair play” trafiła do Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie, m.in. współorganizatora tegorocznych IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Zakopanem. Wojewoda przyznała także statuetkę „Lauru Specjalnego”. Otrzymała ją wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, a nagrodę z rąk wojewody odebrał o. superior Zygfryd Wiecha OMI.

- Te wyróżnienia to duży splendor, ale również olbrzymia odpowiedzialność społeczna. Honorujemy bowiem osoby i podmioty, które działają na rzecz innych, wnoszą znaczący wkład w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie. Serdecznie za to Państwu dziękuję - mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów. Laureaci otrzymują statuetkę oraz dyplom i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski”. Tegoroczną galę wręczenia nagród uświetnił występ zespołu "AudioFeels".

 

Nowi obywatele Rzeczypospolitej

Akty nabycia obywatelstwa polskiego wręczyła wojewoda podczas uroczystości w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Obywatelstwo na mocy postanowienia Prezydenta RP otrzymały 42 osoby, 11 dostało zaś decyzje o uznaniu przez wojewodę za obywatela polskiego.

Nowi obywatele naszego kraju to wieloletni mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, pochodzący w większości z Ukrainy (26 osób) oraz Armenii (12 osób). W gronie tym znalazło się także 3 Rosjan, 3 Białorusinów, 3 Czechów oraz po 1 osobie z Włoch, Bułgarii, Chin, Maroka, RPA oraz Wenezueli. - Dziś nasze województwo wzbogaciło się o 53 wspaniałe osoby. Życzę Państwu, aby życie na pięknej świętokrzyskiej ziemi, w kraju nad Wisłą, przynosiło same sukcesy i radości, aby marzenia i plany, z którymi tu przybywacie spełniały się - mówiła Agata Wojtyszek.

Cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo poprzez jego nadanie przez Prezydenta RP lub też w drodze uznania za obywatela polskiego przez wojewodę. Postanowienie Prezydenta RP jest jego suwerenną decyzją i nie wymaga uzasadnienia. Wojewoda uznaje cudzoziemca za obywatela polskiego, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie zezwolenia na stały pobyt, posiada stabilne i regularne źródło dochodu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

 

Pierwszy miesiąc programu

Do końca kwietnia wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego złożyło na terenie naszego województwa już blisko 70% uprawnionych - wynika z danych jednostek bezpośrednio realizujących program „Rodzina 500 plus”. Podczas konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek podsumowano pierwszy miesiąc funkcjonowania rządowego programu.

Do otrzymania świadczenia wychowawczego w województwie świętokrzyskim uprawnionych jest blisko 188 tysięcy dzieci. Szacunkowa liczba wnioskodawców to prawie 114 tysięcy osób. W budżecie wojewody na wypłatę świadczenia w tym roku zabezpieczono 594 mln 112 tys. zł.

W kwietniu w naszym regionie wydano już 26 834 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze oraz wypłacono 34 691 przyznanych świadczeń. Wydatki z budżetu państwa poniesione na ten cel to 17 mln 326 tys. zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę programu przekazano (do końca kwietnia) samorządom ponad 65 mln zł. Z powyższej kwoty gminy otrzymały ponad 64 mln 858 tys. zł, natomiast powiaty ponad 420 tys. zł.

Codziennie, począwszy od dnia 1 kwietnia, w świętokrzyskich gminach odbywają się spotkania promujące program „Rodzina 500+”. Ich celem jest dotarcie do jak największej liczby osób uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego. W ustalonych wcześniej miejscowościach pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowują stoisko informacyjne, gdzie zachęcają do korzystania z rządowego programu, udzielają ogólnych informacji oraz rozdają ulotki informacyjne i formularze wniosków o wypłatę świadczenia. Do gmin wyruszają również specjalnie oznakowane „Busy 500 plus”, które mają zainstalowany system nagłaśniający i komunikat przybliżający ideę programu. Codziennie spotkania odbywają się w dwóch gminach - od początku kwietnia pracownicy ŚUW odwiedzili ich już ponad 50. Akcja promująca potrwa do czasu odwiedzenia wszystkich gmin na terenie naszego województwa, a więc prawdopodobnie do czerwca.

 

Będą pieniądze na drogi

Pierwsze umowy dotacji w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” podpisała wojewoda z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów.

W 2016 roku wartość środków przyznanych dla naszego województwa w ramach programu wynosi 40.822.219 zł. Przeznaczone są one na przebudowę i remonty dróg gminnych oraz powiatowych. W ramach środków dostępnych dla województwa w pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskały 32 zadania, w tym 12 zadań dotyczy dróg powiatowych, a 20 dróg gminnych. Maksymalna kwota dofinansowywania na jedno zadane to 3 miliony złotych. Dotacja z budżetu państwa wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała kwota musi pochodzić z wkładu własnego samorządu. Według szacunków, środki z budżetu państwa pozwolą zmodernizować około 115 km dróg. Pierwsze umowy dotacji wojewoda podpisała w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z dziewięcioma samorządami.

Główne cele ustanowionego przez rząd „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” to poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.