"Okrąglak" nr 319 (2016-07-14) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 319 (2016-07-14)

"Okrąglak" nr 319


Z NATO na TY - dwa dni atrakcji w Kielcach

Pod hasłem „Kielce razem z NATO” odbyły się w Kielcach Ogólnopolskie Dni NATO. Organizatorem dwudniowego spotkania była wojewoda Agata Wojtyszek.

- Naszym celem jest popularyzacja wiedzy o samym sojuszu. Zamierzamy z bliska pokazać Państwu tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Zaprosiliśmy do współpracy ponad dwadzieścia organizacji, które dziś i jutro zaprezentują pokazy dynamiczne, statyczne, sprzęt wojskowy i techniczny. Szczególnie serdecznie dziękuję naszym żołnierzom, którzy przygotowali dla nas tak wiele atrakcji. Dziękuję wszystkim służbom oraz organizacjom, których wyposażenie oraz umiejętności będziemy mogli oglądać i podziwiać – mówiła wojewoda podczas inauguracji imprezy.

Na kieleckim Placu Wolności zaprezentowane zostało umundurowanie i wybrane uzbrojenie Wojska Polskiego - m.in. czołg Leopard 2A4, transporter opancerzony Rosomak, pojazdy Humvee, moździerze, można także było zobaczyć posterunek kontrolny (tzw. „checkpoint”) wystawiany przez naszych żołnierzy na misjach zagranicznych. Swój sprzęt oraz umiejętności przedstawili: Policja, Straż Pożarna, Straży Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Straż Miejska i Straż Więzienna. Podobne pokazy wykonali Związek Strzelecki, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Orląt Armii Krajowej, Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Klasy Mundurowe ZDZ oraz Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii. Nie zabrakło oczywiście występów artystycznych oraz degustacji wojskowej grochówki.

Kieleckie Ogólnopolskie Dni NATO odbyły się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Kielce - Wojciech Lubawski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach - płk Wiesław Święchowicz oraz Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych - płk dypl. Wiesław Mitkowski.

 

W rocznicę tragedii

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w obchodach 70. rocznicy tragicznych wydarzeń w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Złożył kwiaty przed tablicą na kamienicy przy ul. Planty 7/9, upamiętniającą ofiary tragedii. Hołd ofiarom pogromu kieleckiego oddali także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz wojewoda Agata Wojtyszek wraz z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim.

- Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni, nie ma i nie będzie. Nie żadnego usprawiedliwienia dla takiej sytuacji, kiedy jeden człowiek podnosi rękę na drugiego, bezbronnego i niewinnego. To się nigdy nie może zdarzyć w praworządnym państwie. Niezależnie od narodowości, niezależnie od wyznania, niezależnie od języka, w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce, nie ma miejsca na jakiekolwiek uprzedzenia, nie ma miejsca na rasizm, na ksenofobię, na antysemityzm - mówił prezydent. - Składam hołd tym, którzy zginęli. Dziękuję wszystkim tym, którzy na przestrzeni dziesięcioleci budowali i budują dobre relacje między narodami polskim i żydowskim - dodał Andrzej Duda. Przed uroczystościami przy ul. Planty, Prezydent RP złożył kwiaty na mogile ofiar pogromu na cmentarzu żydowskim.

Siedemdziesiąt lat temu, 4 lipca 1946 roku, w Kielcach wybuchły rozruchy, zapoczątkowane przez plotkę o rzekomym porwaniu ośmioletniego chłopca. W wyniku pogromu zginęło 42 Żydów. Obchodom rocznicy tych wydarzeń patronowała wojewoda.

 

Pieniądze na drogi

Umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” podpisała wojewoda Agata Wojtyszek. Pieniądze trafiły tym razem do 8 gmin i 4 powiatów, a łączna kwota dofinansowania zadań wyniosła ponad 8 milionów zł.

- W 2016 roku dla województwa świętokrzyskiego w ramach tego programu zostało przewidzianych niemal 41 milionów złotych. Połowa tej kwoty przeznaczona została na drogi gminne, a druga część na powiatowe. Spotykamy się dzisiaj, bowiem mamy oszczędności po przetargach, które umożliwiły dofinansowanie kolejnych zadań. Będą to już wszystkie cele określone limitem programu - mówiła wojewoda.

Celem rządowego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej, a także powstanie bezpiecznej oraz przyjaznej gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na realizację zadań przewidzianych w programie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie to będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie w wymiarze rzeczowym możliwa jest budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg.

 

Indiańska wioska

Uczestników X Wioski Indiańskiej w Zaborzu odwiedziła wojewoda Agata Wojtyszek, która patronowała jubileuszowej imprezie.

- To niezwykłe wydarzenie dla młodych ludzi, bowiem oprócz spędzania czasu w sposób twórczy i bezpieczny uczą się poszanowania najwyższych wartości i szacunku dla drugiego człowieka – mówiła wojewoda podczas ceremonii zamknięcia spotkania.

Wioska Indiańska w Zaborzu trwała sześć dni i wzięło w niej udział 350 dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Młodzi „wojownicy” zostali podzieleni na 13 plemion, które każdego dnia nabywały nowych umiejętności na dwunastu warsztatach półkolonii (tor przeszkód, mowa bębnów, jazda konna, strzelanie z łuku, rękodzieło z językiem migowym, warsztaty plastyczne, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w domu i na ulicy, mówiące liście, mieszkańcy lasów i pół). Dzieci rywalizowały zdobywając punkty na stacjach warsztatowych, ale również otrzymywały je za czystość w namiotach, postawę fair play, doping i zaangażowanie. Ponadto każdy dzień poświęcony był innej wartości chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej - akceptacji, dobroci, miłosierdziu, wierności, miłości i życzliwości.

Zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach przedsięwzięcie wspierane było przez 27 wychowawców: wodzów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, liderów, tłumaczy, asystentów, obsługi administracyjnej i technicznej oraz ponad stu wolontariuszy.