"Okrąglak" nr 320 (2016-07-28) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 320 (2016-07-28)

"Okrąglak" nr 320


Dzielnicowy bliżej obywatela: program MSWiA

Konferencję „Program 'Dzielnicowy bliżej nas' jako jeden z elementów nowej koncepcji służby dzielnicowych” otworzyli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Augustyniak.

Głównym założeniem, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów zza biurek. - Bezpieczeństwo to fundament zdrowego społeczeństwa. To pewność w codziennym życiu. Program, który dzisiaj prezentujemy jest właśnie odpowiedzią na tę potrzebę. Dzielnicowy to policjant, który powinien być najbliżej obywatela, to również człowiek, którego obecność powinna dawać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Pilotaż programu pokazał, że to jest odpowiedni kierunek: dzielnicowy większość czasu służby spędza z obywatelami, poznając problemy charakterystyczne dla ich miejsca zamieszkania oraz te bardziej indywidualne. Jednocześnie taki policjant jest bogatym źródłem wiedzy dla szeroko pojętego interesu publicznego - mówiła wojewoda.

W zorganizowanym przez wojewodę oraz kielecką policję spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy samorządowcy. Gośćmi konferencji byli prof. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego oraz podinsp. Dawid Kaszuba, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy przedstawili doświadczenia z okresu pilotażowego wdrażania programu przez śląski garnizon Policji. - Ideą programu jest wyprowadzenie dzielnicowego do ludzi. Taki policjant z tego będzie oceniany, jak skutecznie rozwiązuje problemy najbliższe obywatelowi. Dzielnicowy nie będzie rozliczany z liczby doprowadzeń, mandatów, wykonanych służb na stanowisku dyżurnego jednostki policji, ale przez pryzmat niwelowania problemów. Tylko taki model policjanta-dzielnicowego ma rację bytu. Wierzę, że poradzicie sobie z tym zadaniem wzorowo - zaznaczył szef świętokrzyskiej Policji.

Jak podkreśla MSWiA, program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych. Kładą one nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami - komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność na stres. W programie ujęto także nowe narzędzia komunikacji społecznej, które mają ułatwić kontakt obywateli ze swoimi dzielnicowymi. „Dzielnicowy bliżej nas” jest trzecim programem z pakietu zmian wprowadzanych w Policji. Pozostałe z programów MSWiA dotyczących Policji to przywracanie zlikwidowanych posterunków oraz mapa bezpieczeństwa.

 

Wsparcie dla samorządów

Promesy dotacyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wręczyła wojewoda świętokrzyskim samorządowcom.

Rządowe środki w łącznej wysokości blisko 6,5 mln złotych otrzymało 37 samorządów na realizację 40 zadań związanych przede wszystkim z przebudową bądź remontem uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych. Łącznie zostanie odbudowanych 110 kilometrów dróg. Zostanie ponadto wyremontowany mur oporowy w miejscowości Czarkowy na terenie powiatu buskiego, który został uszkodzony w 2013 roku, a w 2016 roku uległ dalszej degradacji.

- To dobra chwila dla nas wszystkich, bo kolejne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zostaną w naszym województwie zrealizowane. Cieszę się, że te zadania będą wykonane dla dobra obywateli, by mogli się poruszać po drogach nowych i bezpiecznych - mówiła wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

W kwietniu br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 59 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację 113 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 23 milionów zł. Po rozstrzygnięciu przez samorządy procedury przetargowej powstały oszczędności w kwocie 6 484 630 zł. Wartość kosztorysowa zadań przewidzianych do realizacji to 10 807 690 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąc udział własny w wysokości 4 323 060 zł.

 

„Razem bezpieczniej”

Do 8 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2016 i 2017 rok”. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w roku 2016. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące cele szczegółowe programu: 1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, 2) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, 3) Edukacja dla bezpieczeństwa. Dodatkowo, w ramach celu szczegółowego nr 1, można składać projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności lokalnych z dzielnicowymi w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania publicznego w ramach programu „Razem bezpieczniej” nie może przekroczyć kwoty: 75.000 zł dla projektów zgłaszanych w ramach celów szczegółowych oraz 50.000 zł dla projektów zgłaszanych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20% kosztu zadania.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją Programu „Razem bezpieczniej”, który był realizowany w latach 2007-2015. Na wykonanie programu w latach 2016-2017 przewidziano w sumie 8 mln 700 tys. zł (w 2016 roku - 3 mln 350 tys. zł, w 2017 roku - 5 mln 350 tys. zł).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce: Urząd / Programy).

 

Dzień świętokrzyskich policjantów

Z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek i wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego odbyły się w Kielcach wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystość na Placu Zamkowym była okazją do podziękowania policjantom za ich codzienny trud i odpowiedzialną służbę.

Ponad 900 funkcjonariuszy świętokrzyskiego garnizonu otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe, a ponad 30 uhonorowanych zostało, nadanymi przez Prezydenta RP, medalami „Za długoletnią służbę”. Wręczono także medale „Za zasługi dla Policji”, przyznawane tym, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań Policji - w gronie wyróżnionych znalazła się wojewoda Agata Wojtyszek. Gościem kieleckich obchodów była insp. Helena Michalak, zastępca Komendanta Głównego Policji. Uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowej oraz nagrodzonych i awansowanych policjantów, a całość uświetniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Święto Policji, ustanowione przez Sejm RP w 1995 roku, przypada w rocznicę powołania - 24 lipca 1919 roku - polskiej Policji Państwowej.