"Okrąglak" nr 325 (2016-10-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 325 (2016-10-27)


Wyjątkowy spektakl

„Pieśni łysogórskie” zabrzmiały w kościele na Świętym Krzyżu. Organizatorami premierowego koncertu byli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

„Pieśni łysogórskie” to spektakl w formie przedstawienia słowno-muzycznego. Jest to kolejny - po Kazaniach Świętokrzyskich i Graduale Wiślickim - projekt duetu autorów i producentów: Marcina Majewskiego i Jana Tarnawskiego, przybliżający zabytki piśmiennictwa i literatury z naszego regionu. Muzykę napisał Michał Lorenc, a wykonawcami spektaklu byli: zespół DesOrient, chór Schola Gregoriana Silesiensis oraz Łukasz Mazur, Ilona Sojda, Radosław Pachołek i Robert Pożarski.

Cykl „Pieśni łysogórskich” to zbiór pieśni maryjnych w języku staropolskim wydobytych z kodeksów świętokrzyskich z XV w. Są to „Radość wam powiedam”, ”Mocne boskie tajemności”, „Zdrowaś królewno wyborna”, „O, Ciało Boga żywego...”. Jest wśród nich również słynny „Lament świętokrzyski” (zaczynający się od słów „Posłuchajcie, bracia miła”), wybitne dzieło w skali literatury powszechnej i bodaj najpiękniejsza po „Bogurodzicy” - zdaniem prof. Krzysztofa Brachy - pieśń maryjna polskiego średniowiecza. Pieśni te w latach 1471-1493 skopiował ze starszych rękopisów przechowywanych w klasztorze łysogórskim oraz przeredagował Andrzej ze Słupi, przeor benedyktynów na Świętym Krzyżu.

Manuskrypt „Pieśni łysogórskich” został odkryty w 1831 roku przez Łukasza Gołębiowskiego w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, dokąd zabytek ten trafił z opactwa łysogórskiego w okresie kasat zakonnych. Gołębiowski przypuszczalnie po raz pierwszy użył dla tego zbioru umownej nazwy „Pieśni łysogórskie”, stosowanej do dziś. Wielką stratą dla kultury polskiej było zaginięcie rękopisu „Pieśni”. Teksty znamy dzisiaj tylko dzięki odpisowi sporządzonemu w XIX w. Część kodeksów z opactwa na Świętym Krzyżu, wywieziona z rozkazu zaborcy do Petersburga, nie powróciła do Polski.

Rządowe wsparcie

Kolejne umowy dotacji w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” podpisała wojewoda ze świętokrzyskimi samorządowcami.

Wsparcie - łączna wartość dofinansowania projektów wynosi 6.651.808 zł. - otrzymało siedem samorządów. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. W 2016 roku wartość środków przyznanych w ramach programu dla województwa świętokrzyskiego wynosi 40.822.219 zł.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim wojewoda podpisała także z powiatem koneckim umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Zakup angiografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich”. W ramach umowy wojewoda przekaże kwotę 1.800.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupienie angiografu, mającego stanowić wyposażenie sali hybrydowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich. Szpital w Końskich posiada obecnie angiograf zakupiony w 2001 roku. Do końca 2015 roku wykonano na nim ponad 6,5 tys. badań diagnostycznych. Sprzęt jest wyeksploatowany i często ulega awariom, a jego naprawa stała się nieopłacalna. Konecka placówka jest ośrodkiem ponadregionalnym, co oznacza, iż ponad 40% pacjentów w nim leczonych pochodzi z innych powiatów województwa świętokrzyskiego, a prawie 40% z terenu innych województw.

Święto ratowników

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się z pracownikami Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Podziękowała im za odpowiedzialną i trudną pracę.

- To święto wszystkich pracowników realizujących misję ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Pracy tej towarzyszy wielka odpowiedzialność, decyzyjność i stała dyspozycyjność do podjęcia akcji ratowniczej, dlatego Państwa umiejętności i doświadczenie zawodowe mają w tym obszarze nieocenione znaczenie – mówiła wojewoda do zgromadzonych ratowników medycznych, pielęgniarek systemu i lekarzy Centrum. Agata Wojtyszek odwiedziła również pracujących całodobowo dyspozytorów medycznych, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami z codziennej pracy polegającej na przyjmowaniu zgłoszeń i dyspozycji zespołów ratownictwa medycznego do zdarzeń w całym województwie.

W 2015 roku świętokrzyskie zespoły ratownictwa medycznego wykonały 121.395 wyjazdów w efekcie zgłoszeń o potrzebie udzielania pomocy medycznej osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Te dane wskazują na wzrost przeprowadzonych interwencji ratowników – w 2013 r. było ich 107.821, a w 2014 - 120.174. Z kolei liczba pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 230 029. W jednostkach systemu ratownictwa medycznego  pracuje 399 lekarzy, 269 pielęgniarek oraz 613 ratowników medycznych, którzy w systemie PRM stanowią najliczniejszą grupą zawodową. W sumie branżę ratowniczą w naszym województwie reprezentuje 1281 pracowników medycznych.

Ministerialna wizyta

Z pracownikami szpitala w Staszowie spotkała się szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oraz wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas wizyty minister przekazała wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego podziękowania i życzenia od premier Beaty Szydło: „Każdego dnia toczycie walkę o życie i zdrowie bliźniego. Dysponujecie specjalistyczną wiedzą, którą cały czas rozwijacie i z coraz lepszym wyposażeniem. Ale waszą siłą jest pasja – by być ratownikiem trzeba pasji i gotowości do poświecenia, trzeba empatii i równocześnie profesjonalizmu, by stawić czoła wyzwaniom” – czytamy w liście od szefowej rządu.

Beata Kempa przekazała również szpitalowi nowoczesny ambulans zakupiony na potrzeby Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To pierwsza z dziesięciu karetek, które zostaną rozdysponowane w całym kraju. - Zgodnie z postanowieniami ustawy o zabezpieczeniu organizacji wizyty ojca świętego Franciszka w Polsce, a także Światowych Dni Młodzieży, zobowiązaliśmy się, że sprzęt, który zostanie zakupiony na owo zabezpieczenie, będzie sukcesywnie przekazywany i będzie służył mieszkańcom naszego kraju, będzie służył chorym, cierpiącym, będzie podstawowym sprzętem dla tych, którzy w sposób profesjonalny niosą pomoc - mówiła minister.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz poinformował natomiast, że przygotowany jest już projekt ustawy upaństwawiający ratownictwo medyczne. - System Państwowego Ratownictwa Medycznego nie służy zarabianiu pieniędzy, a ratowaniu życia ludzkiego i podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli. W projekcie znalazły się również zapisy o zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia przez dobrze opłacane etaty dla pracowników, jak i o trzyosobowych zespołach podstawowych - zapewniał wiceminister.