"Okrąglak" nr 330 (2017-01-09) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 330 (2017-01-09)

 "Okrąglak" nr 330


Rozmowy o demografii

„Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej” - to tytuł konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obrady otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek.

- Od lat mamy problem z niżem demograficznym. Obecny rząd robi wiele, aby wzmocnić rolę rodziny. Chodzi m.in. o programy 500+, Mieszkanie+ czy też program Maluch. Celem takiej strategii jest poprawa finansów, ułatwienie decyzji o posiadaniu potomstwa, a także poprawa warunków mieszkalnych polskich rodzin - powiedziała wojewoda. Zaznaczyła również, że ze względu na starzejące się społeczeństwo rząd prowadzi także program Senior+, który skierowany jest do osób starszych.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści - prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej oraz dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o aspektach dotyczących sytuacji demograficznej województwa świętokrzyskiego, wyzwaniach polityki społecznej wobec sytuacji demograficznej naszego regionu, migracji wewnętrznych i zagranicznych, sytuacji na rynku pracy w regionie oraz kondycji rodziny w kontekście potencjału rozwojowego województwa świętokrzyskiego. Jednym z tematów były również wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej. – Chcemy wskazać dobre ścieżki do rozwoju rodzin i posiadania dzieci. Naszym pragnieniem jest aby potomstwo było naturalną koleją rzeczy, a nie sprawą nadzwyczajną - podkreśliła prof. Hrynkiewicz.

Konferencja w ŚUW to już ósme tego typu spotkanie. Docelowo odbędą się one w każdym mieście wojewódzkim w kraju. Podczas obrad omawiane są szczegółowo problemy każdego regionu z osobna. Efektem będzie publikacja ze wskazówkami dla władz regionów, aby przedstawić konkretne do podjęcia zadania. Organizatorami spotkania w Kielcach byli Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Świętokrzyski oraz Urząd Statystyczny w Kielcach.

 

Rządowe środki dla województwa

O pozyskiwaniu w 2017 roku rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi rozmawiano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

59 świętokrzyskich samorządów ma szansę na uzyskanie w 2017 roku dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda Świętokrzyski zaakceptowała listę rankingową wniosków o dofinansowanie odbudowy dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi w ostatnich latach. Na liście znalazły się 334 zadania, na które samorządy mają szansę uzyskać ponad 70 mln zł. Komisja powołana przez wojewodę oceniła wszystkie wnioski biorąc pod uwagę między innymi kategorię drogi, skalę zniszczeń, rodzaj uszkodzonej nawierzchni, wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, konieczność wykonania pilnych prac.

Środki z rezerwy MSWiA stanowią dofinansowanie najpilniejszych zadań, każdy z samorządów musi zabezpieczyć co najmniej 20 % wartości zadania ze środków własnych. - Przewidujemy, że realizacja wszystkich zadań pozwoli na odbudowanie ok. 330 km dróg gminnych i powiatowych. W tej chwili nie wiemy jednak, jakie środki zostaną przydzielone dla województwa świętokrzyskiego – poinformowała wojewoda.

Największe dofinansowanie (w kwocie ponad 3 mln zł) ma szansę uzyskać zbiornik wodny w Suchedniowie, który został zamulony w czasie ulewnych deszczy. W 2016 roku województwo świętokrzyskie otrzymało z rezerwy MSWiA łącznie 71.082.029 zł - z tych środków zostało zrealizowanych 367 zadań związanych z przebudową, odbudową, remontem dróg gminnych i powiatowych, odbudową mostów czy remontem innych obiektów infrastruktury komunalnej.

 

Otwarcie domu

Z wizytą w regionie świętokrzyskim przebywała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Wiceminister otworzyła nowy dom wsparcia w Kielcach oraz odwiedziła podopiecznych dwóch placówek w Starachowicach. Towarzyszył jej wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Nowo otwarta placówka w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45 to Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, przede wszystkim cierpiących na chorobę Alzheimera. - Naszym celem jest to aby powstało jak najwięcej ośrodków wsparcia. Tylko w ubiegłym roku otworzyliśmy 443 nowe miejsca w Polsce. Rozwój tego typu placówek jest nieodzowny. Zależy nam, aby białych plam na mapie naszego kraju było pod tym względem jak najmniej - mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska. Wicewojewoda podziękował wszystkim za trud włożony w powstanie placówki, a jej podopiecznym życzył odnalezienia drugiego domu w murach ośrodka.

Środki przekazane z budżetu państwa dla samorządu Kielc na inwestycję „Adaptacja pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu C” wyniosły 799.280 zł. Ponadto Kielce otrzymały dotację na uruchomienie nowych miejsc w kwocie 50.720 zł.  Po uroczystości w Kielcach wiceminister Elżbieta Bojanowska udała się do Starachowic. Na miejscu spotkała się z podopiecznymi oraz pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Pomocy Społecznej.

 

Wojewoda zaprasza na dzień numeru 112

Na obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zaprasza do kieleckiej Galerii „Echo” wojewoda Agata Wojtyszek wraz z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Impreza odbędzie się w sobotę, 11 lutego 2017 r., w godz. od 11 do 18 („czerwona scena”, poziom -1).

W atrakcyjnym programie, kierowanym szczególnie do dzieci, znajdą się m.in. interaktywne spektakle teatralne poświęcone tematyce bezpieczeństwa (Teatr „Moralitet” z Krakowa, godz. 12, 14 i 16), liczne konkursy i zabawy z nagrodami służące popularyzacji numerów alarmowych i promujące prawidłowe zasady ich używania, pokazy sprzętu ratowniczego i gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej, prezentacja specjalnego stanowiska łączności z możliwością edukacyjnego „zadzwonienia na numer alarmowy 112 lub 998” odbieranego przez operatora numeru alarmowego i strażaka, pokaz policyjnego miasteczka ruchu drogowego. Odbędą się także pogadanki dla dzieci i młodzieży na tematy związane z bezpieczeństwem prowadzone przez policjantów, prezentacje sprzętu policyjnego i internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, prezentacje sprzętu ratowniczego wykorzystywanego na akwenach wodnych, a także pogadanki ratowników Świętokrzyskiego WOPR na temat prawidłowych zachowań i bezpieczeństwa na kąpieliskach, basenach i wodach otwartych.