"Okrąglak" nr 332 (2017-03-09) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 332 (2017-03-09)

 "Okrąglak" nr 332


Hołd dla Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Główne wydarzenia odbyły się przed Pomnikiem Armii Krajowej w Kielcach, a rozpoczęła je Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w bazylice katedralnej. Po mszy uczestnicy obchodów, z wojewodą oraz parlamentarzystami regionu świętokrzyskiego na czele, złożyli kwiaty przed ścianą straceń w byłym więzieniu kieleckim.

Przed Pomnikiem AK Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Heroiczna walka Żołnierzy Wyklętych była kolejnym aktem w dziejowym dramacie zmagań o wolną Polskę. Wobec braku realnych szans powodzenia i nadziei na zmianę położenia politycznego kraju, jej dramatyzm przypomina sytuację znaną z historii powstańców styczniowych. Zarazem zaś niezłomna postawa tych ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej, jednoznacznie wskazuje na najważniejsze dla naszego narodu wartości, które my, Polacy, cenimy wyżej niż własne życie: wolność i honor, solidarność z bliźnimi i poświęcenie dla sprawy narodowej” – napisał Prezydent Andrzej Duda. Wojewoda Agata Wojtyszek podkreśliła, jak ważne miejsce na mapie walk o wolność ma województwo świętokrzyskie. – Żołnierze Wyklęci walczyli na naszej rodzinnej Kielecczyźnie. Jesteśmy dumni, że region ten wydał na świat tak wielu polskich patriotów, których dziś możemy stawiać za wzór naszym dzieciom i wnukom. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to symbol pamięci nie tylko o tych, którzy zginęli i nie doczekali wolnej Ojczyzny, ale również świadectwo patriotyzmu dla następnych pokoleń. Prawda bowiem jest tylko jedna – mówiła wojewoda, która odczytała także list od premier Beaty Szydło skierowany do uczestników uroczystości. Zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny: Maryli Ćwik oraz Irenie Rozwadowskiej wojewoda wręczyła Medale „Pro Patria”. Przed pomnikiem złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze.

Przed południem hołd Żołnierzom Wyklętym oddali wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski podczas uroczystości na cmentarzu Kielce-Piaski, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Organizatorami wojewódzkich obchodów byli Wojewoda Świętokrzyski oraz naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Podsumowano 500+

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk spotkał się z przedstawicielami samorządów regionu świętokrzyskiego. Konferencji w urzędzie wojewódzkim przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Wiceminister odwiedził województwo świętokrzyskie, aby posumować dotychczasową realizację programu 500+ w regionie. – Po 10 miesiącach działania, we wszystkich trzech podstawowych celach programu: pronatalistycznym, inwestycji w rodzinę i redukcji ubóstwa wśród dzieci, odnotowaliśmy wiele pozytywnych zmian – powiedział Bartosz Marczuk. Wiceminister podkreślił, że największe zmiany widać w kwestii redukcji ubóstwa. – Według niezależnego raportu ubóstwo wśród dzieci, dzięki programowi 500+, spadło nawet o 94 procent – zaznaczył.

Wiceminister podkreślił, że podstawowe założenia rządowego programu „Rodzina 500+” są słuszne, a jego realizacja przynosi dobre efekty. Tzw. kotwica programu, czyli 500 zł na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium, pozostają. Specjalnymi gośćmi spotkania była rodzina państwa Szczepskich – rodziców pięciorga dzieci, beneficjentów programu.

 

Pieniądze na odbudowę

Promesy na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wręczyli samorządowcom wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli także udział parlamentarzyści regionu świętokrzyskiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 44 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 15.412.000 zł. Wartość kosztorysowa zadań przewidzianych do realizacji w ramach powyższej kwoty to 23.717.470 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego stanowiąc udział własny. Środki zostaną przeznaczone na realizację 61 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w latach 2013-2016 w wyniku klęsk żywiołowych lub niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Łącznie zostanie odbudowanych ponad 62 km dróg. Ponadto wyremontowany zostanie most na terenie gm. Wilczyce zniszczony w wyniku nawalnych deszczy w 2016 roku oraz parking na terenie gm. Moskorzew. Zapotrzebowanie zgłoszone przez jednostki samorządu województwa świętokrzyskiego na rok 2017 to 109.471.390 zł. Uwzględniając oszczędności oraz udział własny jednostki, wnioskowana kwota przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2017 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji to 70.883.000 zł.  – W tym roku chcemy zrealizować ponad trzysta zadań, teraz wręczamy promesy na 61 z nich. To pierwsza transza środków. Pieniądze na kolejne zadania, które czekają na realizację, będziemy sukcesywnie przekazywać beneficjentom niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedziała wojewoda.

W 2016 roku samorządy naszego województwa otrzymały rządowe środki w kwocie 58.420.848 zł, co pozwoliło wykonać 351 zadań.

 

Podziękowania dla bohatera

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Pawłów wojewoda Agata Wojtyszek podziękowała i pogratulowała wzorowej postawy oficerowi Marynarki Wojennej Piotrowi Bidzińskiemu. Marynarz zasłynął bohaterskim czynem, ratując na stacji Gdańsk-Wrzeszcz życie mężczyźnie, który spadł na tory Szybkiej Kolei Miejskiej.

Podporucznik marynarki, o którym usłyszała cała Polska, pochodzi z Godowa w gminie Pawłów. Dramat rozegrał się 13 lutego na stacji Gdańsk-Wrzeszcz. Mężczyzna wpadł na tory, na które właśnie wjeżdżał pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej. Dzięki brawurowej akcji ratunkowej marynarza nikomu nic się nie stało. Wojewoda podziękowała oficerowi oraz wręczyła pamiątkowy grawerton, z którego czytamy: „Pana dokonanie jest przykładem poświęcenia i oddania w imię najwyższych wartości, zasługuje na wyjątkowy szacunek i uznanie. Wykazał Pan swoją obywatelską ofiarność i bohaterstwo. Dzięki takim czynom jest Pan wzorem dla młodych pokoleń, które będą tę bezinteresowność, odwagę i poświęcenie doceniać i naśladować”. Spotkanie odbyło się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie.