"Okrąglak" nr 335 (2017-04-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 335 (2017-04-27)

 "Okrąglak" nr 335


„Pierwszy rok programu”

Wojewoda Agata Wojtyszek podsumowała rok działania rządowego programu „Rodzina 500+” w województwie świętokrzyskim.

Program „Rodzina 500+” jest pierwszym po 1989 r. kompleksowymi narzędziem wsparcia rodzin. W całej Polsce programem jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc.  Z danych GUS wynika, że od stycznia do grudnia 2016 r. urodziło się o 12,9 tys. dzieci więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. Co ważne, ubiegłoroczny wzrost wynika głównie z dobrych danych za listopad i grudzień 2016 r. Zjawisko to może być symptomem wzrostu liczby urodzeń.

W województwie świętokrzyskim w programie uczestniczy 84,6 tys. rodzin, gdzie objętych świadczeniami jest 128 tys. dzieci. Wg danych na koniec stycznia br. w naszym regionie do rodzin trafiło 701,4 mln zł. Na 2017 rok w budżecie wojewody zabezpieczono na realizację programu 730 mln zł, co pozwoli na kompleksowe finansowanie wypłaty świadczeń. W tym roku nowe wnioski złożyło 2794 rodzin, główną przyczyną są narodziny drugiego dziecka. Dzięki programowi w naszym regionie spadła liczba dożywianych dzieci oraz wydawanych świadczeń rzeczowych.

Do czasu wprowadzenia programu to dzieci w Polsce były najbardziej narażone na biedę. Raport „Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” polskiego oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wskazuje, że przed wprowadzeniem programu aż 11,9% polskich dzieci znajdowało się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Po wprowadzeniu programu w tej grupie pozostanie jedynie 0,7% polskich dzieci, co oznaczałoby spadek o 11,2 pkt. proc. i zmniejszenie grupy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie aż o 94%.

Warto także podkreślać inne efekty „Rodziny 500+”: przywracanie rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, poczucia godności i wartości, zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, usamodzielnienie się rodzin, zauważalny wzrost konsumpcji wpływający na polską gospodarkę oraz częstsze korzystanie z dóbr i usług.

 

Święto Konstytucji

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza na uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zaprasza. Wojewódzkie obchody odbędą się w Parku Miejskim w Kielcach.

Obchody rozpoczną się o godz. 11 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Uroczystości przed pomnikiem Stanisława Staszica w Parku Miejskim rozpoczną się o godz. 12.50. Od godz. 13.40 wojewoda zaprasza na piknik historyczny „Vivat 3 Maja!”. W kieleckim parku wystąpią grupy rekonstrukcji historycznej ze swoimi autorskimi programami. W trakcie pikniku m.in. rozdawana będzie grochówka z wojskowej kuchni polowej oraz prezentowane będą dzieła rzemiosła i rękodzieła związanego ze starymi zawodami. W obrębie muszli koncertowej rozstawiony zostanie dmuchany plac zabaw dla dzieci. Podczas pikniku odbędzie się również Gra Miejska z nagrodami. Na zakończenie, o godz. 17, w muszli koncertowej rozpocznie się koncert majowy „Gałązka rozmarynu”.

Obchodom Święta Konstytucji tradycyjnie towarzyszy szereg inicjatyw. 28 kwietnia odbędzie się VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 12 na kieleckim Rynku odbędzie się uroczystość wciągnięcia na maszt flagi państwowej, a wieczorem, o godz. 21, zapraszamy na capstrzyk. Tego dnia w „Echu Dnia” ukaże się okolicznościowy dodatek „Kuryer Kielecki”, a w Samsonowie, o godz. 19, rozpocznie się widowisko historyczne „W obronie Biało-Czerwonej”. 3 maja, oprócz oficjalnych uroczystości, w kieleckim Parku Miejskim odbędzie się także Bieg Konstytucji 3 Maja (początek o godz. 10), a 8 maja - Turniej Piątek Piłkarskich Konstytucji 3 Maja o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego.

 

„Mieszkanie Plus”

List intencyjny na budowę mieszkań w Sandomierzu w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” podpisano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystości przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek, a pod dokumentem podpisali się burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski i członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. Grzegorz Muszyński.

Sandomierz to kolejne miasto z naszego województwa, które dołączyło do programu. Łącznie w regionie może powstać ponad 450 mieszkań. – Rozwój dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego, opartego na zasadach rynkowych, to w naszym województwie absolutny priorytet – podkreśliła Agata Wojtyszek.

Zdaniem wojewody, „Mieszkanie Plus” jest kolejnym po „Rodzinie 500 Plus” kompleksowym wsparciem dla polskich rodzin. Dzięki programowi młodzi ludzie będą mogli bezpiecznie planować swoją przyszłość – zarówno w obszarze rodzinnym, jak i zawodowym. Stąd aktywność urzędu wojewódzkiego w promowaniu programu w świętokrzyskich gminach. – Cieszę się, że z tej znakomitej inicjatywy, jaką jest program „Mieszkanie Plus” skorzystają mieszkańcy regionu – powiedziała Agata Wojtyszek. – Dane statystyczne pokazują, jak istotnym problemem, koniecznym do szybkiej poprawy, jest rozwój budownictwa w Polsce, także w naszym województwie. Dlatego, jako wojewoda świętokrzyski, aktywnie włączyłam się w działania zmierzające do realizacji założeń programu - dodała.

Komercyjna część programu „Mieszkanie Plus”, realizowana przez BGK Nieruchomości, jest kierowana do osób o umiarkowanych, ale stabilnych dochodach i będzie stanowiła istotne wzmocnienie lokalnego rynku mieszkaniowego.

 

Podpisano umowy

Pierwsze umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku podpisała wojewoda Agata Wojtyszek. Spotkanie z beneficjentami odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

W 2017 roku wojewoda przeznaczyła dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów środki finansowe w wysokości  355 tys. zł. W ramach konkursu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW wpłynęło 76 ofert.

W wyniku oceny formalnej odrzucono 43 projekty, m.in. z powodu błędów rachunkowych w ofercie. Kolejnym etapem oceny ofert była ocena pod względem merytorycznym, do której zakwalifikowano 33 projekty spełniające wymogi formalne. Ostatecznie, w wyniku oceny 32 oferty otrzymały pozytywną opinię komisji. Oferty, które zakwalifikowano, opiewały na łączną kwotę dotacji 670.283 zł. Członkowie komisji rozpatrywali poszczególne elementy wniosków tak, aby przyznana kwota dotacji umożliwiła zabezpieczenie, choćby w części, realizacji danego projektu. - Na terenie naszego województwa działa wiele organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących, starszych, a także na rzecz młodzieży. Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę instytucji, które zgłosiły się po wsparcie, musiały zostać spełnione kryteria formalne oraz merytoryczne, m.in. liczba osób biorących udział czy też zasięg inicjatywy – powiedziała wojewoda Agata Wojtyszek. Pierwsze podmioty podpisały już umowy z wojewodą, pozostałe zostaną zawarte do września br.